Archives for laboratorium

Werken in het lab vraagt om een cursus gevaarlijke stoffen

Medewerkers die in een laboratorium werken worden nog steeds te veel bloot gesteld aan gevaarlijke stoffen en hebben behoefte aan een cursus gevaarlijke stoffen in het lab. Recente steekproeven door internationaal onderzoeksbureau LAB-i-chem lieten recent zien dat in 10 van de bezochte laboratoria er in 7 onvoldoende aandacht was voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Ook nationaal onderzoek door Inspectie SZW laat zien dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen hun medewerkers nog te vaak bloot stellen aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW recent werden bezocht er door 33 bedrijven te weinig maatregelen waren genomen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Deze cijfers worden dus bevestigd door de cijfers van het onderzoeksbureau.

Het dagelijks werken met gevaarlijke stoffen in een laboratorium zorgt voor een stuk gemakzucht en veronachtzaming. PBM’s worden minder strikt gedragen, de kennis over het werken met gevaarlijke stoffen is verzakt, een echte cursus hoe om te gaan met stoffen is veelal nooit gevolgd en hoe te handelen bij incidenten staat hooguit in globale termen op papier. Kortom een cursus Werken met gevaarlijke stoffen in het lab zou heel welkom zijn.

Veilig werken in het lab opnieuw in de schijnwerper

Laboranten werken vaak vele jaren met chemische stoffen en hebben in een ver verleden de basics opgedaan in een laboratoriumopleiding. Vaak is juist die basiskennis in de loop der jaren weggezakt. Hoe zat het ook al weer met de indeling van stoffen: GHS, ADR. Hoe zit het met de opslag van stoffen? Met al die vragen is het verstandig om een update cursus te volgen.

Onze E-learning Cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het lab is sinds kort tevens als zelfstudie / E-learning module beschikbaar. Dat is handig voor medewerkers die minder tijd beschikbaar hebben. Ook handig voor u want op deze wijze kunt u iedere (nieuwe) medewerker automatisch opgeven zonder dat meerdere personen tegelijk op cursus zijn.

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us