De medewerkers in laboratoria zijn veelal specialisten die weten wat ze doen. Onderzoek wijst echter uit dat het niet goed gesteld is met de kennis hoe te handelen als het mis gaat. het werken met gevaarlijke, chemische stoffen in een lab vraagt om kennis van stoffen én om kennis over mogelijke scenario’s met die stoffen. Dat vraagt om een kennis die in een cursus behandeld kan worden.

‘We merken dat er binnen de laboratoria vaak wel nagedacht wordt over een veilige werkplek, een veilige opslag van de chemische stoffen en dat er een goede kennis van de verschillende handelingen met de chemische stoffen is, maar dat er op een aantal onderdelen onvoldoende kennis of niet nagedacht is’; merkt één van de spilltrainers van SafetyNet Nederland op. ‘De kennis over het werken met gevaarlijke stoffen is veelal verouderd bij de medewerkers. De opleiding is al weer een tijd geleden. Ook de kennis over incidentbestrijding schiet vaak te kort. ‘Les nummer één is denken aan je zelf en dat lijkt toch altijd weer lastig. Die directe collega vraagt om directe hulp en schreeuwt het wellicht uit. Daarnaast weet men vaak wel waar de PBM’s liggen, maar zijn deze vaak niet afgestemd op een wat groter scenario. Daarnaast zijn de PBM’s vaak verspreid over het hele lab.’

Zomaar een aantal onderwerpen die in de E-learning Gevaarlijke stoffen in het lab worden behandeld en die aansluiten bij de behoefte bij de laboratoriummedewerkers. Zorg er voor dat ook uw medewerkers regelmatig worden opgeleid. Lees verder over de E-learning Gevaarlijke stoffen in het lab.