Medewerkers die in een laboratorium werken worden nog steeds te veel bloot gesteld aan gevaarlijke stoffen en hebben behoefte aan een cursus gevaarlijke stoffen in het lab. Recente steekproeven door internationaal onderzoeksbureau LAB-i-chem lieten recent zien dat in 10 van de bezochte laboratoria er in 7 onvoldoende aandacht was voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Ook nationaal onderzoek door Inspectie SZW laat zien dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen hun medewerkers nog te vaak bloot stellen aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW recent werden bezocht er door 33 bedrijven te weinig maatregelen waren genomen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Deze cijfers worden dus bevestigd door de cijfers van het onderzoeksbureau.

Het dagelijks werken met gevaarlijke stoffen in een laboratorium zorgt voor een stuk gemakzucht en veronachtzaming. PBM’s worden minder strikt gedragen, de kennis over het werken met gevaarlijke stoffen is verzakt, een echte cursus hoe om te gaan met stoffen is veelal nooit gevolgd en hoe te handelen bij incidenten staat hooguit in globale termen op papier. Kortom een cursus Werken met gevaarlijke stoffen in het lab zou heel welkom zijn.