Zuurkasten zijn er om de blootstelling van de laboratoriummedewerker aan gassen en dampen te verminderen. In de e-learning Gevaarlijke stoffen in het lab besteden we aandacht aan het correcte gebruik van zuurkasten.

Voor een correct gebruik van zuurkasten zijn er verschillende handelingen en kenmerken welke in achter genomen moeten worden:

  1. Het luchtstromingspatroon in de zuurkast wordt beïnvloed door bewegingen voor de kast. Dit kan ertoe leiden dat verontreinigde lucht vanuit de kast naar buiten komt. Daarom moet voorkomen worden dat voor de kast langs wordt gelopen en geen onnodige snelle bewegingen gemaakt worden bij het werken in een zuurkast.
  2. Het zuurkastraam moet altijd zoveel mogelijk gesloten gehouden worden.
  3. Een zuurkast waarin wordt gewerkt, mag niet als opslagplaats voor apparatuur, chemicaliën en afval gebruikt worden.
  4. De werking van een zuurkast moet regelmatig gecontroleerd worden.
  5. Verstoring van de luchtstroming door grote opstellingen moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
  6. Opstellingen worden zo diep mogelijk in de zuurkast geplaatst, maar blijven wel goed bereikbaar.
  7. Een zuurkast is niet berekend op de afzuiging van stofdeeltjes en aerosolen. Afhankelijk van de hoeveelheden en de deeltjesgrootte zijn extra maatregelen nodig wanneer wordt gewerkt met schadelijke stoffen.
  8. Het schuifraam van de zuurkast biedt geen afdoende bescherming bij explosie

Interesse in de E-learning cursus Gevaarlijke stoffen in het lab?