Kennis ADR en opslag schiet te kort bij laboratorium medewerkers

In laboratoria worden dagelijks gevaarlijke chemicaliën en stoffen gebruikt die cruciaal zijn voor wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling. Echter, onvoldoende kennis over het veilig transporteren en opslaan van deze gevaarlijke stoffen kan ernstige...

Gevaren in een laboratorium: wat u moet weten

Iedereen die ooit in een laboratorium heeft gewerkt, is waarschijnlijk minstens één gevaarlijke chemische stof tegengekomen. Gevaarlijke chemicaliën zijn stoffen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd, ingeslikt of in contact...

ADR Awareness voor laboratorium medewerkers

Een laboratoriummedewerker heeft doorgaans weinig met het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg te maken. Kennis over het ADR, de code voor het vervoer over de weg, is dan ook vaak niet aanwezig. Toch blijken er taken uitgevoerd te worden die er voor zorgen dat hij...

Lab onderzoek: schadelijke stoffen gevonden in veel parfums

Er zijn gevaarlijke stoffen gevonden in populaire parfums die verkocht worden in Nederland. De stoffen worden mede in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid en een verstoring van de hormoonhuishouding. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting Tegengif...

Covid-19 in groep A van infectieziekten geplaatst

Met de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) wordt covid-19 bij formele wet aangewezen als behorende tot groep A van infectieziekten. Momenteel berust die aanwijzing, op grond van artikel 20, eerste en vijfde lid, van de Wpg, op de Regeling 2019-nCoV.1 In...