Module2

Welkom bij Module2 Name Email 1. Wat wordt bedoeld met het vlampunt? a. Die temperatuur waarbij een gas over gaat in vloeistof. b. Die temperatuur waarbij een stof (spontaan) ontbrandt. c. Die temperatuur waarbij een brand uit de hand kan lopen. d. Die temperatuur...

Module3

Welkom bij Module3 Name Email 1. Wat voor eigenschappen heeft een ADR stof met het blauwe ADR etiket? a. Stof die in contact met water brandbare gassen produceert. b. Een voor zelfontbranding vatbare vloeistof. c. Brandbaar gas. d. Een voor zelfontbranding vatbaar...

Module4

Welkom bij Module4 Name Email 1. In welke sectie / paragraaf van een SDS lees je welk absorptiemiddel geschikt is om een bepaalde spill mee op te ruimen?. a. Sectie 1. b. Sectie 14. c. Sectie 6. d. Sectie 2. 2. Wat moet je doen als iemand per ongeluk een bijtende stof...