Welkom bij Module3

Email
1. Wat voor eigenschappen heeft een ADR stof met het blauwe ADR etiket?
2. Aan welke Europese norm dient een brandveiligheidskast uit 2012 te voldoen?
3. Mag ik gasflessen opslaan in een brandveiligheidskast conform NEN 2678?
4. In welk hoofdstuk van de PGS15:2016 vind je de 'tijdelijke opslag van stoffen' terug?.

Welcome to your Module3

1.  Als de grenswaarde niet wordt overschreden, is het gevaar dan geweken?
2. Is ‘geur’ een goede waarnemer?
3. Een A2B2E2K2-P2 – filter werkt wel of niet voor Kooldioxide ( CO2)?
4. Waar beschermt een P2 filter van een masker tegen?

Welkom bij de vragen van Module3

Email
1. Wat voor eigenschappen heeft een stof met het blauwe ADR etiket?
2. Geef de omschrijving op een vrachtbrief wanneer een pallet UN2436, THIOAZIJNZUUR vervoerd worden.
3. Een chauffeur meld zich zonder ADR certificaat om UN 2464, verpakkingsgroep III te laden. Het gaat om een hele vrachtlading. Vallen de goederen volgens de 1000 puntentabel in categorie 2?
4. Bovenstaande zending moet vervoerd worden van Bergen op Zoom naar Antwerpen. In welke talen moet de vrachtbrief opgesteld worden en in welke talen moet de gevarenkaart zijn gesteld? Het gaat hierbij om een Poolse chauffeur die geen Nederlands, Engels of Duits spreekt.