Welkom bij Module2

Email

1. Wat wordt bedoeld met het vlampunt?

2. Wat moet je doen als iemand salpeterzuur over zijn broek en been heeft gekregen?

3. Wat moet je doen als iemand fluorwaterstofzuur over zijn of haar hand heeft gekregen?

4. Wat zou bedoeld worden met specifiek doelorgaantoxiciteit in de GHS klassen?