Welkom bij Module1

Email

1. Waar staat de afkorting CAS voor?

2. Geef de vervoersnaam voor UN1950?

3. Van welke stoffen dient u de brandbare vloeistoffen in uw labkast in ieder geval scheiden?

4. Welke richtlijn stelt de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen in stukgoed verpakking in een magazijn?