Module2

Uw studentnummer:

Uw e-mail (verplicht)


Vraag 1: Wat wordt bedoeld met het vlampunt?

Vraag 2: Wat moet je doen als iemand salpeterzuur over zijn broek en been heeft gekregen?

Vraag 3: Wat moet je doen als iemand fluorwaterstofzuur over zijn of haar hand heeft gekregen?

Vraag 4: Wat zou bedoeld worden met specifiek doelorgaantoxiciteit in de GHS klassen?

Ben je niet vergeten het studentnummer in te vullen? Stuur nu uw vragen in en keer terug naar het hoofdmenu.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us