Iedereen die ooit in een laboratorium heeft gewerkt, is waarschijnlijk minstens één gevaarlijke chemische stof tegengekomen. Gevaarlijke chemicaliën zijn stoffen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd, ingeslikt of in contact komen met de huid. In deze blogpost bespreken we enkele van de meest voorkomende gevaarlijke chemicaliën en wat u erover moet weten om veilig te kunnen werken in een laboratorium. Van brandbare chemicaliën tot corrosieve stoffen, we behandelen alles wat u moet weten om uzelf en anderen te beschermen. Door deze blogpost te lezen, kunt u veilig in een laboratorium werken en de risico’s van het werken met gevaarlijke chemicaliën minimaliseren.

 

  1. Wat zijn de gevaren in een laboratorium?

Een laboratorium is een plek waar wetenschappers hun experimenten uitvoeren. Net als op elke andere plek zijn er risico’s in een laboratorium. Hier zijn enkele van de gevaren waarvan u op de hoogte moet zijn:

1. Blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën.

2. Uitval van apparatuur.

3. Elektrische schokken.

4. Glijdt uit en valt.

5. Blootstelling aan virussen.

6. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

7. Oog- en huidinfecties.

8. Blootstelling aan straling.

9. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

10. Dood.

 

  1. Wat moet u doen als u wordt blootgesteld aan een gevaar

Als u ooit bent blootgesteld aan een gevaarlijke situatie in een laboratorium, kunt u het volgende doen:

1. Verlaat onmiddellijk het gebied en bel een team voor gevaarlijke stoffen (HazMat).
2. Blijf rustig en beoordeel de situatie.
3. Zoek medische hulp als u zich zwak voelt of pijn op de borst hebt.
4. Raak geen oppervlakken aan die mogelijk besmet zijn en die water, braaksel of bloed bevatten.
5. Bel onmiddellijk de veiligheidshotline van het laboratorium om het incident te melden.
6. Noteer de datum, het tijdstip en de naam van de persoon die u aan het gevaar heeft blootgesteld.

 

  1. Hoe meld je een gevaar?

Een laboratorium is een plek waar wetenschappers experimenten uitvoeren om meer te weten te komen over de natuurlijke wereld. Laboratoria zijn te vinden in scholen, ziekenhuizen, fabrieken en onderzoekscentra.

Wanneer u in een laboratorium werkt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevaren die aanwezig kunnen zijn. Enkele van de meest voorkomende gevaren in een laboratorium zijn de volgende.

1. Chemische gevaren

2. Biologische gevaren

3. Stralingsgevaar

4. Elektrische gevaren

5. Mechanische gevaren

6. Brandgevaar

7. Oog- en huidgevaren

8. Ademhalingsgevaren

9. Gehoorgevaar

Het is belangrijk om eventuele gevaren die u in het laboratorium ziet, te melden. Op deze manier kunt u helpen voorkomen dat iemand gewond raakt en/of overlijdt. U kunt ook helpen voorkomen dat het laboratorium vanwege een gevaar wordt gesloten.

4. Wat u moet doen als u gewond raakt in een laboratorium

Ongevallen in het laboratorium kunnen iedereen op elk moment overkomen. Ze zijn zelfs een van de belangrijkste doodsoorzaken bij wetenschappers en laboratoriummedewerkers.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende laboratoriumongevallen en hoe u deze kunt vermijden:

1. Vallen: Vallen is de belangrijkste oorzaak van letsel in laboratoria. De kans dat je valt is groter als je op een verhoogd platform werkt of als je veel beweegt. Zorg ervoor dat je een leuning of ladder gebruikt wanneer je op hoge oppervlakken werkt.

2. Brandwonden: Brandwonden zijn de tweede meest voorkomende oorzaak van letsel in laboratoria. Zorg ervoor dat je veiligheidsuitrusting gebruikt, zoals vuurvaste kleding en handschoenen, en wees je bewust van de gevaren van vlammen.

3. Elektriciteit: Elektriciteit is een gevaarlijke spanning en u dient zich bewust te zijn van de gevaren van schokken. Zorg ervoor dat je in een laboratorium wordt getraind in het omgaan met schokken.

4. gemorste chemicaliën: gemorste chemicaliën kunnen gevaarlijk zijn en ernstig letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u beschermende kleding en brillen draagt bij het omgaan met chemicaliën.

5. vallen vanaf verhoogde platforms: Vallen vanaf verhoogde platforms zijn de vijfde meest voorkomende oorzaak van letsel in laboratoria. Zorg ervoor dat je een vangnet gebruikt als je op een verhoogd platform werkt.

6. geweld op het werk: Geweld op het werk is een ernstig probleem in laboratoria en u dient zich bewust te zijn van de gevaren ervan. Zorg ervoor dat je een veiligheidsplan hebt en weet hoe je hulp kunt krijgen als er iets gebeurt.

7. uitglijden en vallen: Uitglijden en vallen zijn de zevende meest voorkomende oorzaak van letsel in laboratoria. Zorg voor een veilige vloer en balustrade in uw laboratorium.

 

  1. Hoe een laboratoriumongeval op te ruimen

Laboratoriumongevallen kunnen op elk moment gebeuren. De meest voorkomende gevaren zijn uitglijden, struikelen en vallen. Andere gevaren zijn onder meer contact met gevaarlijke materialen, blootstelling aan gevaarlijke energie en blootstelling aan gevaarlijke dampen.

In elke laboratoriumomgeving moeten te allen tijde de juiste veiligheidsprocedures worden gevolgd. Deze procedures omvatten:

– Gebruik altijd de juiste veiligheidsuitrusting, waaronder laboratoriumjassen, gezichtsmaskers en handschoenen
– Houd alle laboratoriumruimtes schoon en georganiseerd
– Volg de veiligheidsrichtlijnen voor het specifieke gevaarlijke materiaal of de energie die wordt gebruikt
– Zorg ervoor dat al het laboratoriumpersoneel de veiligheidsprocedures kent en begrijpt

Als er een ongeluk gebeurt, neem dan de volgende stappen:

– Blijf kalm en beoordeel de situatie
– Roep om hulp
– Blijf bij het slachtoffer tot er hulp komt

Verzamel zo mogelijk bewijsmateriaal om de oorzaak van het ongeval vast te stellen.

Op zoek naar een cursus Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium? Volg dan onze E-learning gevaarlijke stoffen in het lab