Een laboratoriummedewerker heeft doorgaans weinig met het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg te maken. Kennis over het ADR, de code voor het vervoer over de weg, is dan ook vaak niet aanwezig. Toch blijken er taken uitgevoerd te worden die er voor zorgen dat hij of zij toch aantoonbaar opgeleid moet zijn voor bepaalde taken. De E-learning Werken met gevaarlijke stoffen in het lab gaat hier uitgebreid op in, waarmee de cursus deelnemer aantoonbaar opgeleid wordt.

In het eerste hoofdstuk van het ADR staan functieomschrijvingen; die van afzender, transporteur, verpakker, vuller, belader, losser en nog een aantal. Omdat het ADR is opgenomen in het VLG zijn deze functies wettelijk. Doe je iets niet dat in een taakomschrijving staat dan heb je een wettelijke overtreding begaan. Het vullen van een verpakking met afval chemicaliën betekent dat er al een taak conform het ADR wordt ingevuld. Het in een doos doen van flessen gevaarlijk afval betekent al dat je de verpakker bent. Het laten ophalen door een afvalinzamelaar betekent daarnaast dat er opgetreden wordt als afzender. Gezien al deze taken dus voortkomen uit de ADR en dit ADR dus aangeeft dat iedereen die de handelingen verricht aantoonbaar opgeleid moet zijn betekent dus dat er een cursus gevolgd moet worden.

Ben je op zoek naar een goede cursus E-learning Werken met gevaarlijke stoffen in het lab. Volg dan deze cursus waarmee je aantoonbaar opgeleid wordt.